Grupa
Indata

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne w oparciu o trzy linie biznesowe
Services, Systems oraz Innovations.