Aktualności

Nowy adres siedziby spółki i biura spółki w Warszawie

2018-04-17

Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 12.04.2018, informujemy, iż uległy zmianie adresy siedziby spółki i adres biura spółki w Warszawie. 
 Adres rejestrowy spółki:
 
INDATA S.A.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
 
Numery rejestrowe spółki nie uległy zmianie:
KRS nr 0000360487 
NIP: 8971755969
REGON: 021081309

 Adres biura spółki:
 
INDATA S.A.
al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
 
Prosimy w/w adresu używać do wszelkiej korespondencji oraz przesyłek do spółki. 
 Numery kont bankowych nie uległy zmianie. 
 
W załączeniu – odpis elektroniczny KRS (plik .pdf)