Grupa Indata

Grupa Indata jest najszybciej rozwijającą się grupą IT w Polsce. W jej skład wchodzi notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Indata SA oraz szereg zależnych od niej podmiotów działających na rynku IT. Ambicją Zarządu Indata SA oraz wszystkich osób zarządzających spółkami Grupy Indata jest dalszy szybki rozwój oraz osiągnięcie jednej z czołowych pozycji na rynku IT. Cel ten będzie zrealizowany dzięki doskonaleniu działalności operacyjnej oraz akwizycji podmiotów z branży ICT.

Aby cel ten zrealizować spółki wchodzących w skład Grupy Indata działają w obrębie jednej z trzech zdefiniowanych i strategicznie ważnych linii biznesowych:

Każda z linii biznesowych jest przypisana do konkretnego obszaru rynku IT. Ma swoją charakterystykę definiowaną szansami oraz ryzykiem. Poprzez koordynację działań, w każdym z tych obszarów Grupa Indata buduje stabilną ścieżkę rozwoju realizując założenie o najszybciej rozwijającej się grupie IT w Polsce.

SERVICES

Działalność Grupy Indata w linii biznesowej Services skupia się na dwóch obszarach: działalności typu Software House oraz szeroko rozumianego doradztwa IT. Głównymi technologiami wspieranymi w tym obszarze są JAVA, MS.NET oraz PHP. Grupa posiada również unikalne kompetencje w zakresie wsparcia rozwiązań dla rynku IoT (Internet of Things) oraz mobile. Bardzo istotnym elementem działalności w obszarze Software House są usługi outsourcingowe - osób bądź całych teamów projektowych dla klienta biznesowego. W obszarze doradztwa strategicznego, transformacyjnego i informatycznego, koncentrujemy się na wykorzystaniu technologii IT w szybko rozwijających się biznesach od startup'ów po dojrzałe przedsiębiorstwa.

 • Software development (Java, .NET, PHP)
 • Budowa oprogramowania na zlecenie
 • Outsourcing zespołów pracowniczych
 • Budowa systemów B2B
 • Rozwiązania mobilne
 • Doradztwo strategiczne IT/eCommerce
 • Audyt IT
 • Wsparcie w zakresie projektów UE
 • Fundusze Europejskie

SYSTEMS

Profil działalności Grupy Indata w obszarze Systems obejmuje kompleksową realizację przedsięwzięć od pomysłu i projektu, poprzez autoryzowane dostawy i instalacje, prace wdrożeniowe i szkolenia, po zadania związane z eksploatacją i utrzymaniem systemów ICT.  Jako Service and Hosting Provider Indata oferuje usługi Centrum Danych (Data Center) w oparciu o unikalny model usług zarządzania infrastrukturą IT (cloud services). Dzięki strategicznym partnerstwom z największymi producentami IT (m.in. IBM, HP, ORACLE, LENOVO, CISCO czy Microsoft) z sukcesem wrażamy najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dla naszych klientów.

 • Integracja systemów ICT
 • Rozwiązania dla sektora Utilities
 • Zarządzanie projektami
 • GIS i paszportyzacja
 • Bezpiecześntwo danych i systemów IT
 • Outsourcing IT
 • Centrum Danych
 • Helpdesk 24/7/365
 • Systemy klasy ERP/CRM/BI
 • Office 365

INNOVATIONS

Grupa Indata działa na nowym i dynamicznie rozwijającym się rynku „Internetu Rzeczy” (Internet of Things/IoT) oraz Smart City. Terminologia IoT dotyczy nie tylko urządzeń i gadżetów związanych z rynkiem konsumenckim. Od dłuższego czasu technologia ta na dobre zadomowiła się w systemach do zarządzania m.in. energią (np. SMART Grids), budynkami, monitoringu środowiskowego oraz miejskiego (SMART City), ma zastosowanie w transporcie (np. zarządzanie flotą), stanowiąc nieodłączny element w przemyśle czy też w codziennym życiu (SMART Home). Łącząc szerokie kompetencje w zakresie oprogramowania, projektowania oraz integracji rozwiązań Grupa Indata zajmuję istotną pozycję na rynku innowacyjnych produktów i usług ICT, w tym IoT oraz Smart City zarówno w Polsce jak i za granicą.

 • Kompleksowa oferta Smart City
 • Smart Home
 • Beacons
 • Shoping analitics
 • B+R Campus
 • Biotechnologia
 • Start Up accelerator
 • Budowa rozwiązań z obszaru IoT
 • Integracja rozwiązań z obszaru IoT